ПЪТНИ ТАКСИ В ЛЮКСЕМБУРГ
ПЪТНИ ТАКСИ В ЛЮКСЕМБУРГ
ПЪТНИ ТАКСИ В ЛЮКСЕМБУРГ

ПЪТНИ ТАКСИ В ЛЮКСЕМБУРГ

Ако пътувате до Люксембург, трябва да платите Eurovignette, която е пътна такса, базирана на период от време.

Можете да платите евровинетката с VIALTIS Multi Service карта за пътни такси на официалния портал www.eurovignettes.eu