Toll Collect - Hmotnostná kategória musí byť nastavená na palubnej jednotke

Toll Collect - Hmotnostná kategória musí byť nastavená na palubnej jednotke

Vláda plánuje zaviesť nové tarify za mýto od 1. januára 2019.

V súčasnosti ešte nie je dokončená legislatívna procedúra, čo znamená, že ešte stále možno aplikovať ďalšie pripomienky. Do návrhu zákona sa zapracovávajú nové povinnosti pre vodičov.

 

Hmotnostné kategórie sa nastavujú na palubných jednotkách už od júna 2018. Predtým nebolo uvedenie hmotnostnej kategórie povinné.

 

Od 1. januára 2019 bude nastavenie "hmotnostnej kategórie" na palubnej jednotke záväzné a absolútne nevyhnutné. Okrem toho sa u jednotlivých vozidiel a vozidiel s prívesmi - s celkovou hmotnosťou nad 18 ton, bude musieť uviesť aj počet náprav. Avšak u vozidiel s nižšiou celkovou hmotnosťou zostáva uvádzanie počtu náprav naďalej voliteľné a dobrovoľné. Ak u vozidiel, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona, nebude uvedená hmotnostná kategória, bude sa to považovať za nesplnenie zákona, budú im vyrubené sankcie a budú musieť uhradiť aj dlžnú čiastku mýta.      

 

Sadzba mýta za kilometer sa skladá z troch čiastkových mýtnych sadzieb:

  •  Z nákladov na infraštruktúru podľa hmotnostnej kategórie vozidiel alebo vozidiel s prívesmi podliehajúcich mýtu.

 

Pri celkovej prístupnej hmotnosti vozidiel (F.1, F.2 - v technickom preukaze) nad 18 ton sa ďalej náklady na vozidlá  s 3 nápravami alebo so 4 a viac nápravami ešte rozdeľujú podľa:

  • kategórie znečistenie ovzdušia v závislosti od emisnej triedy,,
  • kategórie hlučnosti - v prípade prekročenia limitu hlučnosti poplatok 0,002€

 

Hmotnostné kategórie sa rozlišujú nasledovne:

  • > = 7,5 ton - 11,99 ton
  • > = 12 ton - 18 ton
  • > 18 ton s najviac tromi nápravami
  • > 18 ton so štyrmi alebo viacerými nápravami
  •  

17.12.2018
European tolls increasement for 2019
Consult here the toll pricing in Austria, Belgium, Germany, Hungary, The Netherlands, Luxembourg, Denmark and Sweden for 2019
16.11.2018
Toll Collect - Hmotnostná kategória musí byť nastavená na palubnej jednotke
Vláda plánuje zaviesť nové tarify za mýto od 1. januára 2019.
15.10.2018
Možnosť platenia mýta prostredníctvom mýtnej jednotky VIALTIS Telepass SAT v Nemecku sa blíži
Spoločnosť VIALTIS odštartovala pilotnú fázu testovania satelitnej mýtnej jednotky "VIALTIS Telepass SAT" v Nemecku.
24.7.2018
PumpV APP is here!
This APP is aimed at getting codes to refuel, without using SMS
25.6.2018
Nové sadzby mýta v Belgicku platné od 1. júla 2018
Sadzby mýta budú indexované od 1. júla 2017 v Bruseli a vo Flámsku podľa najnovšieho indexu.
20.6.2018
Expansion of Germany truck toll
Starting July 1, Germany will extend the toll network
28.5.2018
HU-GO System in Hungary with VIALTIS
The hungarian electronic toll system (HU-GO) is now part of the VIALTIS toll portfolio
26.2.2018
Luxembourg: Minimum wages declaration suspended for international transport companies
The hauliers won't need to declare the minimum wages of their posted workers at Luxembourg anymore.
20.2.2018
V systéme DarsGo sú mýtne karty VIALTIS akceptované
S Multiservis kartou VIALTIS môžete jednoducho zaplatiť mýto v Slovinsku
25.1.2018
Macron Law: The French Government clarifies the ‘40 euros fees’
The French Government published an official explanation about the "40 euro fee" question