Минимална работна заплата
Минимална работна заплата
Минимална работна заплата

ЕВРОПЕЙСКА УСЛУГА ЗА МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ

Според различни национални закони и декрети и съгласно 96/71 Директива на Европейския парламент както и на решения от 16/12/1996 и 2014/67/EU на 15/04/2014, компаниите, осъществяващи международен транспорт са задължени да обчвчт местните власти по пребиваване на техните служители за командирването им. Виалтис има директен контакт с властите на тези страни и е контактна точка и преставител на тези компании.


Клиентите, ползващи нашата услуга за Минимална работна заплата са винаги информирани за промените настъпили във връзка с:

  • нови часови ставки по страните;
  • нови държави, въвеждащи правилото за Минимална работна запалта;
  • нови процедури и декларации за всяка държава

 

 


Вашите предимства:

  • Автоматично управление на издадени Сертификати в SIPSI
  • Платформа за управление на Сертификатите: myvialtis
  • Нито една глоба за нашите клиенти, които стриктно спазват правилата, поместени в нашия справочник

 Виалтис се грижи за документацията и комуникацията със следните държави (виж картата). Представител на Вашия език. Ние можем да сме от полза при нужда от превод на документация за нуждите на съответната държава. Обърнете се къмнас за повече информация.