МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Помага да следвате сложните европейски закони за минималните заплати на международните шофьори

От 2016 г. (Macron Law ) всички международни превозвачи, които командироват шофьори в някои европейски страни са длъжни да определят местен представител, който действа като посредник и предоставя на държавните администрации (полиция, митнически служители и др.) необходимата информация или изисква необходимата допълнителна информация за чуждестранното транспортно дружество.

Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Норвегия и Швеция подписаха общ план за създаване на минимална заплата за чуждестранни шофьори в Европа и някои други правила за избягване на нелоялна конкуренция и измами.

През 2016 г. Европейската комисия оттегли регламентите за минималните заплати на Франция и Германия.

 


  
Какво е необходимо да знаете, за да спазвате всички закони в държавата?


  • В някои страни е задължително да се определи местен агент, за да се свърже с компетентните органи в случай на проверки (вижте картата).
  • В някои случаи ще трябва да предоставите на Вашия агент цялата необходима документация, преведена на местните езици (договор на водача, справки за заплати, разписания, документи, които показват заплащане на възнаграждение ...).
  • Ще трябва да направите предварителна декларация, съдържаща конкретна информация за командированите работници преди датата на трансфер.

 

 


 

Какви са задълженията на VIALTIS като представител?

  • VIALTIS ще бъде посредник с Инспекцията по труда, полицейските служби, данъчните и митническите служби като им предостави исканите документи.
  • VIALTIS ще подаде документите и ще ги държи на разположение на властите.
  • VIALTIS ще съхранява документите от датата на трансфер и за срока, изискван от властите.

 

Кликнете върху страната, в която предстои да отидете, за да получите повече информация.