DriveV
DriveV
DriveV

VIALTIS ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Вие сте логистична компания, която работи с подизпълнители и поставяте голяма важност на устойчивите партньорства?

Vialtis е разработило решение за вашето партньорство по веригата за доставки, което улеснява стабилните отношения между играчите по веригата - от производителите и логистичните компании до транспортните компании.

На пазар, воден от ценовата конкуренция и тесните маржове, от съществено значение за транспортните компании е да обръщат внимание на притока на кеш и на паричните активи.

Свързано решение за вашите подизпълнители

DriveV подкрепя вас и вашите подизпълнители за улесняване на сложността на доставянето на услуги и подсилване на печалбите чрез свързване на нуждите на всички играчи в едно решение и една фактура.

Звучи интересно? Проверете нашите четири DriveV пакетни предложения:

DriveV packages
Таблица с DriveV пакети

Свържете се с вашия локален офис на Vialtis, за да научите повече за DriveV и нашите пет пакета.

Вашите ползи от DriveV пакет:

  • Изграждане на дългосрочни отношения с транспортните компании
  • Прозрачност в цялата верига за доставки чрез изчерпателно решение
  • По-дълги срокове за плащане
  • По-малко работно натоварване за администрацията
  • По-висока надежднот и по-добро качество при работа с подизпълнителите
  • Поддръжка на дигиталното бъдеще чрез иновативни продукти
  • Партньорски бонус
  • Без риск!