Германските пътни такси не са в съответствие с правилата на ЕС

Европейският съд постанови на 28 октомври 2020 г., че изчисляването на германския пътен данък за тежкотоварни автомобили не е в съответствие с правилата на ЕС. Според правилата на ЕС в таксата за изминат участък е позволено да се включват само разходи за инфраструктура, но германският пътен данък включва и разходи за пътната полиция.

В продължение на няколко години транспортните компании плащат твърде много, за да шофират по немски пътища. Понастоящем Европейският съд реши по дело C-321/19, че германската пътна такса нарушава правилата на ЕС, доколкото разходите за пътната полиция са включени в таксата.

Решението на Европейския съд е предварително, което означава, че такова е тълкуването на правилата на ЕС от страна на Европейския съд. Въз основа на това тълкуване германските съдилища ще трябва да дадат окончателно решение по въпросното дело.

Тълкуването на Съда на Европейските общности обаче може да означава, че транспортните компании могат да поискат възстановяване на част от пътната такса, която се основава на разходите на пътната полиция. Все още не е известна големината на надвнесена сума, но според решенията на Европейския Съд тя е около 4%.

Поради давностния срок, срокът за евентуално възтановяване ще бъде ограничен до 3 години. Следователно не може да бъде предявен иск за плащане на пътна такса от преди 2017 г., освен ако преди това не е направено възражение. За плащания, извършени през 2017 г., крайният срок за внасяне на иск за възстановяване изтича на 31 декември 2020 г.

Имайте предвид обаче, че това е законово изискване, така че не можете просто да кандидатствате за възстановяване. В момента водим диалог с нашите юридически съветници в Германия относно това как и къде можем да насочим нашите клиенти.

Ще дадем обратна връзка с допълнителна информация, веднага щом тя бъде налична.

Ако междувременно имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с местния представител на VIALTIS.