Opdatering: Gør krav på tilbagebetaling af omkostninger til det tyske færdselspoliti

EU-domstolen har den 28. oktober 2020 afgjort, at beregningen af den tyske vejskat for tunge køretøjer ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne. Ifølge EU-reglerne er det kun tilladt at medregne omkostninger til infrastruktur i maut-beløbet, men den tyske vejskat indeholder også omkostninger til færdselspolitiet.

Transportvirksomheder har i en årrække betalt for meget for at køre på de tyske veje. Det er nu afgjort af den europæiske domstol i sag C-321/19, der siger, at den tyske maut strider imod EU-reglerne i det omfang, at omkostninger til færdselspolitiet er medregnet i maut-satsen.

Afgørelsen fra EU-domstolen er en præjudiciel afgørelse. Det vil sige, at det er EU-domstolens fortolkning af EU-reglerne. Ud fra denne fortolkning vil de tyske domstole skulle afsige en endelig afgørelse i den pågældende sag.

Her er hvad vi foreslår, at du gør:

  • Kontakt dit lokale VIALTIS-kontor og bed dem om at sende dig den krævede dokumentpakke fra de tyske advokater.
  • Udfyld spørgeskemaet med alle detaljer, underskriv kontrakten og fuldmagten; send disse til din lokale VIALTIS-kontakt, så de er hos os senest den 15. december 2020.

For at finde de nødvendige oplysningerne om dine maut-betalinger i Tyskland skal du besøge:

  • Toll-Collect.de - log ind på din konto med din adgangskode og download kopierne
  • MyVIALTIS.com - find alle kopierne fra dine Telepass SAT-enheder

Vi sender dine oplysninger og informationer til vores advokat i Tyskland, som videresender dem til BAG i Tyskland for yderligere behandling.

Hvis din ansøgning er vellykket, vil du få tilbagebetalt beløbet direkte fra advokaten med trukket advokatsalær.

Grundet forældelsesfrist vil perioden for mulig tilbagebetaling være begrænset til 3 år. Der kan derfor ikke gøres krav for betaling af maut fra før 2017, medmindre der tidligere er gjort indsigelse. For betalinger foretaget i 2017 udløber tidsfristen for at stille krav på refusion den 31. december 2020.


Tøv ikke med at kontakte din lokale VIALTIS-kontakt for yderligere oplysninger.