Tysk maut ikke i overensstemmelse med EU-reglerne

EU-domstolen har den 28. oktober 2020 afgjort, at beregningen af den tyske vejskat for tunge køretøjer ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne. Ifølge EU-reglerne er det kun tilladt at medregne omkostninger til infrastruktur i maut-beløbet, men den tyske vejskat indeholder også omkostninger til færdselspolitiet.

Transportvirksomheder har i en årrække betalt for meget for at køre på de tyske veje. Det er nu afgjort af den europæiske domstol i sag C-321/19, der siger, at den tyske maut strider imod EU-reglerne i det omfang, at omkostninger til færdselspolitiet er medregnet i maut-satsen.

Afgørelsen fra EU-domstolen er en præjudiciel afgørelse. Det vil sige, at det er EU-domstolens fortolkning af EU-reglerne. Ud fra denne fortolkning vil de tyske domstole skulle afsige en endelig afgørelse i den pågældende sag.

Fortolkningen fra EU-domstolen kan dog medføre, at transportvirksomheder kan gøre krav på tilbagebetaling af den del af vejafgiften, der er baseret på omkostninger til færdselspolitiet. Det specifikke beløb, der er betalt for meget, er endnu ikke kendt, men ud fra opgørelserne i afgørelsen ved EU-domstolen er det omkring 4 %.

Grundet forældelsesfrist vil perioden for mulig tilbagebetaling være begrænset til 3 år. Der kan derfor ikke gøres krav for betaling af maut fra før 2017, medmindre der tidligere er gjort indsigelse. For betalinger foretaget i 2017 udløber tidsfristen for at stille krav på refusion den 31. december 2020.

Vær dog opmærksom på, at dette er et lovkrav, du skal stille, så du kan ikke bare ansøge om refusion. Vi er i øjeblikket i dialog med vores juridiske rådgivere i Tyskland om, hvordan og hvor vi kan henvise vores kunde.

Vi vender tilbage med yderligere information, så snart disse er tilgængelige.

Hvis du i mellemtiden har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte din lokale VIALTIS-repræsentant.