Mindsteløn
Mindsteløn
Mindsteløn

EUROPÆISK MINDSTELØN SERVICE

Ifølge de forskellige nationale love og dekret - inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71 / EF af 16/12/1996 og 2014/67 / EU af 15/05/2014 er de internationale transportsektors selskaber forpligtet til at underrette de lokale myndigheder for arbejdstagere, der er udstationeret i udlandet, deres hjemland for beskæftigelse. VIALTIS har direkte kontakt med myndighederne i lande, hvor de fungerer som repræsentant og kontaktperson.


Minimumslønkunderne opdateres korrekt om lovgivningsmæssige og regulatoriske udviklinger som:

  • Nye timepriser
  • Nye lande, der gennemfører en national lovgivning for udstationerede arbejdstagere
  • Nye procedurer for nationale udstationering af arbejdstagerangivelser

 

 


Dine fordele:

  • Automatisk styring af udstationeringscertifikater indsendt på SIPSI-webstedet
  • Dedikeret platform for vores minimumslønkunder: myVialtis.com
  • NUL bøder for vores kunder, der overholder vores retningslinjer for udstationering

 VIALTIS tager sig af dokumentation og kommunikation med myndighederne i de ovenfor detaljerede lande (se kort). Vi støtter dig på dit eget sprog. Vi kan yde støtte til oversættelsen af dokumenterne, når myndighederne kræver det. Kontakt os for mere information!