Danijos parlamentas priėmė vairuotojų darbo užmokesčio aktą

Taisyklės bus taikomos užsienio krovinių/keleivių vežėjams, vykdantiems kabotažo operacijas. Naujos taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d.

Naujas įstatymas užtikrins tas pačias pagrindines darbo užmokesčio sąlygas Danijos ir užsienio įmonėms, vykdančioms pervežimus Danijos keliais.
Tai reiškia, jog užsienio transporto kompanijos savo vairuotojams turės mokėti nacionalinės kolektyvinės sutarties nurodytą valandinį mokestį, kai šie vykdys transporto operacijas Danijos teritorijoje.

Įstatymo paskirtis yra nustatyti išlaidų lygį, kurio privalo laikytis transporto kompanijos, dirbančios pagal Danijos leidimą vežti krovinius ar pervežti keleivius, arba komandiruojantys vairuotojus į Daniją kabotažo arba kombinuoto transporto tikslais.

Užsienio kompanija privalo savo darbuotojui mokėti bent jau naujai nustatytą valandinį atlyginimą, kai vairuotojas kompanijai atlieka žemiau nurodytas paslaugas:
1) kabotažo operacijos, pervežant krovinius, kai transporto priemonė arba bendras leistinas vilkiko svoris viršija 3.5 tonos
2) kabotažo operacijos, pervežant keleivius, arba
3) kombinuoto transporto operacijos, kai naudojamasi keliais Danijoje

Užsienio kompanijos atliekančios savo paslaugas Danijoje privalo apie tai pranešti Užsienio paslaugų teikėjų registrui (RUT).
Darbo ministerija bei Transporto ir apgyvendinimo ministerija siūlo įvesti kitokį registravimo būdą, kurį būtų galima naudoti kaip deklaravimo sistemą transporto paslaugų teikėjams.
Komandiruotės deklaracija turi būti išsiųsta Danijos verslo tarnybai iki kelionės pradžios.

Naudojama schema, kai kuriais aspektais, sutaps su jau taikomais RUT komandiruotės deklaracijos reikalavimais, t.y.: kabotažo paslaugos pervežant krovinius, kai naudojamos transporto priemonės arba bendras vilkiko svoris viršija 3,5t., kabotažo operacijos, pervežant žmones bei kombinuoto transporto operacijos, kai kelio ruožas yra būtent Danijos teritorijoje.

Pildant komandiruotės deklaraciją, joje privalo būti žemiau nurodyta informacija:
1. Kompanijos pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija
2. Informacija apie transporto rūšį
3. Vilkiko identifikavimo duomenys (valstybinis numeris)
4. Kelionės pradžios ir pabaigos datos
5. Vairuotojo, atliekančio konkretų pervežimą, asmeniniai duomenys bei kontaktinė informacija.

Neužregistravus kabotažo operacijos arba pateikus neteisingus duomenis, įmonei gali būti skirta 10,000 DKK dydžio bauda. Jei patikrinimo metu paaiškės, kad vairuotojas negauna Danijos vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio, bauda bus dar didesnė, mažiausiai 35,000 DKK.