Kaip laikytis naujo reglamento Nyderlanduose bei išvengti baudų

VIALTIS įtraukė Nyderlandus į savo "viskas įskaičiuota" minimalaus atlyginimo paslaugą

Su VIALTIS "viskas įskaičiuota" minimalaus atlyginimo paslauga mes mes siūlome Jūsų vardu siųsti komandiruotės deklaracijas Nyderlanduose.
Jums pasidalinus reikiama informacija myVialtis.com paskyroje, minimalaus atlyginimo skiltyje, mes atliksime visą darbą, liečiantį šalis kaip Nyderlandai, Prancūzija, Italija, Vokietija, Belgija ir Austrija, už Jus.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. darbdaviams ir atitinkamai savarankiškai dirbantiems asmenims iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir Šveicarijos, laikinai komandiruotiems dirbti Nyderlanduose, privaloma apie tai pranešti.
Nyderlandų deklravimo portale (https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/) privaloma pranešti, koks darbas bus dirbamas, kokį laikotarpį, ar bus komandiruojami darbuotojai. Apie tai nepranešus, galima sulaukti baudos.
Nyderlandų Vyriausybė paskelbė, jog baudos už naujo reglamento nesilaikymą įsigalios nuo 2020 m. rugsėjo 1d.

Užsisakykite mūsų viskas įskaičiuota paslaugą per ateinančius du mėnesius ir naudokitės mūsų teikiama pagalba tam, kad greitai ir efektyviai susitvarkytumėte su visais minimalaus atlyginimo reglamentais tose Europos šalyse, kur jie yra taikomi transporto sektoriui.