Płaca minimalna
Płaca minimalna
Płaca minimalna

EUROPEJSKA MINIMALNA USŁUGA PŁAC

Zgodnie z różnymi przepisami i rozporządzeniami krajowymi - w ramach dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/EWG z dnia 16 grudnia 1996 r. i 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. - przedsiębiorstwa sektora transportu międzynarodowego są zobowiązane do zgłaszania władzom lokalnym pracowników delegowanych za granicę w celu potwierdzenia zatrudnienia w kraju pochodzenia. VIALTIS utrzymuje bezpośredni kontakt z przedstawicielami władz w krajach, w których działa jako reprezentant i osoba kontaktowa.


Klienci korzystający z usługi płacy minimalnej są na bieżąco informowani o zmianach legislacyjnych i regulacyjnych, takich jak:

  • Nowe stawki godzinowe
  • Nowe kraje wdrażające krajowe przepisy dotyczące delegacji pracowników
  • Nowe procedury dotyczące krajowych deklaracji o delegowaniu pracowników

 

 


Nasze zalety:

  • Automatyczne zarządzanie certyfikatami oddelegowania generowanymi na stronie internetowej SIPSI
  • W związku z usługą płacy minimalnej mają Państwo dostęp do platformy myVialtis.com
  • Klienci, którzy stosują się do naszych wytycznych dotyczących delegowania, uniknają kar pieniężnych

 VIALTIS zajmuje się gromadzeniem wymaganej dokumentacji i komunikacją z władzami w wyżej wymienionych krajach (patrz mapa). Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie w języku ojczystym. Możemy zapewnić Państwu pomoc w tłumaczeniu dokumentów, gdy jest to wymagane przez organ kontrolujący. Po więcej informacji prosimy o kontakt.