Jak uniknąć mandatów w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w Holandii

Holandia już dostępna w naszej usłudze Płaca minimalna all-inclusive

Dzięki opcji płacy minimalnej VIALTIS all-inclusive delegujemy kierowców do Holandii w Państwa imieniu.
Po udostępnieniu przez Państwa informacji na portalu myVialtis.com, możemy oddelegować pracowników do Holandii, a także Francji, Włoch, Niemiec, Belgii i Austrii.

1 marca 2020 r. wprowadzono regulacje prawne, które nakładają na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek zgłaszania wszystkich pracowników tymczasowo zatrudnionych w Holandii.
Zgłoszeń należy dokonywać na przeznaczonym do tego portalu. Brak zgłoszenia pracownika może skutkować mandatem.
Rząd holenderski ogłosił, że grzywny za nieprzestrzeganie przepisów zaczną obowiązywać od 1 września 2020 roku.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej usługi Płacy minimalnej all-inclusive. Gwarantujemy minimum formalności przy delegowaniu pracowników do krajów europejskich.