DriveV
DriveV
DriveV

VIALTIS PONÚKA RIEŠENIE PRE PARTNERSTVO V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI

Ste logistická spoločnosť, ktorá pracuje so subdodávateľmi a veľmi si cení udržateľné partnerstvá?

Vialtis vyvinul riešenie pre partnerstvo vo vašom dodávateľskom reťazci na podporu stabilných vzťahov medzi subjektmi v celom dodávateľskom reťazci od výrobcov a logistických spoločností až po prepravné spoločnosti.

Na trhu, ktorý riadi cenová konkurencia a malé marže, je pre prepravné spoločnosti rozhodujúce venovať pozornosť peňažným tokom a peňažným prostriedkom.

Balíček riešení pre vašich subdodávateľov

DriveV pomáha vám i vašim subdodávateľom zjednodušiť zložité poskytovanie služieb a zvyšovať zisky spájaním potrieb všetkých subjektov do jedného riešenia a jednej faktúry.

Znie to zaujímavo? Pozrite si štyri ponúk nášho balíčka DriveV:

DriveV packages
Tabuľka balíčkov DriveV

Obráťte sa na miestnu kanceláriu Vialtis, kde sa o DriveV a našich piatich balíčkoch dozviete viac.

Vaše výhody z balíčka DriveV:

  • vybudovanie dlhodobých vzťahov s prepravnými spoločnosťami;
  • transparentnosť celého dodávateľského reťazca vďaka komplexnému riešeniu;
  • dlhšie lehoty splatnosti;
  • menšia administratívna záťaž;
  • vyššia spoľahlivosť a lepšia kvalita pri práci so subdodávateľmi;
  • podpora digitálnej budúcnosti vďaka inovatívnym produktom.
  • Bonus partnerstva
  • Žiadne riziko!