MINIMÁLNE MZDY
MINIMÁLNE MZDY
MINIMÁLNE MZDY

 

MINIMÁLNE MZDY

Na vašej strane, pomáhame vám riadiť sa komplikovanými európskymi zákonmi o minimálnych mzdách pre medzinárodných vodičov

Od roku 2016 (Zákon Macron) všetky medzinárodné prepravné spoločnosti, ktoré posielajú vodičov do niektorých európskych krajín, majú povinnosť ustanoviť miestneho zástupcu, ktorý koná ako sprostredkovateľ a poskytuje štátnym kontrolórom (polícia, colní úradníci, atď.) požadované informácie, alebo žiada nevyhnutné dodatočné informácie od zahraničnej prepravnej spoločnosti.

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko podpísali spoločný plán na vytvorenie minimálnej mzdy v medzinárodnej preprave pre zahraničných vodičov v Európe a niektoré iné pravidlá, aby sa vyhlo nepoctivej konkurencii a podvodu.

Európska komisia odstránila regulácie minimálnych miezd Francúzska a Nemecka v roku 2016.

 


  
Čo potrebujete vedieť k tomu, aby ste dodržiavali zákon každej krajiny?


  • V niektorých krajinách je povinné ustanoviť miestneho zástupcu, aby spolupracoval s kompetentnými autoritami v prípade kontrol (skontrolujte mapu)
  • Budete musieť obstarať vášmu zástupcovi celú potrebnú dokumentáciu preloženú do miestnych jazykov v niektorých prípadoch (zmluva vodiča, výplatná páska, prezenčné listiny, dokumenty, ktoré dokazujú platbu mzdy…).
  • Budete musieť v predstihu vytvoriť deklaráciu, v ktorej sa vysvetľujú špecifické informácie o vyslaných pracovníkoch pred dátumom premiestnenia.

 

 


 

Aké sú povinnosti VIALTIS ako zástupcu?

  • VIALTIS bude sprostredkovateľom s inšpektorátom práce, oddeleniami polície, daňovými a colnými oddeleniami a im obstará požadované dokumenty.
  • VIALTIS bude registrovať dokumenty a ich bude držať k dispozícii horeuvedených autorít.
  • VIALTIS uchová dokumenty od dňa, v ktorom vodič bol vyslaný a na dobu požadovanú autoritami.

 

Kliknite na krajinu, do ktorej potrebujete ísť a dostanete viac informácií.