Minimálne mzdy
Minimálne mzdy
Minimálne mzdy

EURÓPSKY MINIMÁLNY SERVIS SLUŽIEB

Na základe platnej legislatívy jednotlivých krajín, v súlade s ich príslušnými zákonmi a vyhláškami, ktoré vychádzajú zo smerníc Európskeho parlamentu, Rady 96/71 Európskeho parlamentu a Rady zo 16.12.1996 a 2014/67 / EÚ z 15.5.2014 sú spoločnosti medzinárodného sektora dopravy povinné informovať miestne orgány o pracovníkoch vyslaných do zahraničia v súlade s uvedenými predpismi. VIALTIS má priamy kontakt s príslušnými orgánmi v krajinách, kde pôsobí ako zástupca a kontaktná osoba pre svojich zákazníkov.


Našich zakazníkov, ktorí využívajú služby poskytované pre "Minimálnu mzdu"  riadne informujeme o legislatívnom a regulačnom vývoji v danej oblasti, ako napr. v prípade

  • Nových hodinových sadzieb
  • Nových krajín implementujúcich predpisy v danej oblasti pre vyslaných pracovníkov
  • Nové postupy a vyhlásenia v jednotlivých krajinách o vysielaní pracovníkov, a pod

 

 


Vaše benefity

  • Automatická správa vydaných certifikátov na webovej stránke SIPSI
  • Vyhradená platforma "Minimálna mzda" pre našich zákazníkov na portáli: myVialtis.com
  • Zákazníci, ktorí postupujú podľa našich pokynov pre vysielanie svojich pracovníkov sa vyvarujú pokutám

 VIALTIS zabezpečuje poskytovanie potrebnej požadovanej dokumentácie a komunikáciu s orgánmi vo vyššie uvedených krajinách (viď mapu). Podporu vám vieme poskytnúť  vo vašom vlastnom jazyku. V prípade potreby vám vieme zabezpečiť preklad dokumentov, ak to príslušné orgány vyžadujú. Kontaktujte nás a dozviete sa viac!