Dôležité informácie pre vstup do Veľkej Británie

Spojené kráľovstvo zavádza opatrenia, ktorými chce pomôcť zamedzeniu šírenia COVID-19:

  1. Každá osoba pred vstupom do Veľkej Británie musí vyplniť online formulár „Z dôvodu ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných“.

  2. Po príchode do Veľkej Británie sa môže od Vás vyžadovať, aby ste sa izolovali na 14 dní po Vašom príchode. Bezprostredne pred cestou do Veľkej Británie skontrolujte zoznam oslobodených krajín od karantény, nakoľko sa tento zoznam môže zmeniť v krátkom čase - je stále prehodnocovaný na základe aktuálneho stavu.

  3. Na základe požiadavky zo zákona, je potrebné, aby ste vo verejnej doprave vo Veľkej Británii používali ochranné rúško na tvár.

  4. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení sa na základe zákona považuje za trestný čin a hrozí pokuta. Z uvedeného dôvodu prosím navštívte www.gov.uk/uk-border-control pre podrobné informácie a rady v oblasti verejného zdravia a špecifikáciu konkrétnych požiadaviek pre vstup do Veľkej Británie.

Jedná sa o veľmi dôležitú požiadavku ministerstva dopravy v Anglicku.