Nová sadzba minimálnej hodinovej mzdy vo Francúzsku

Zvýšenie sadzby francúzskej minimálnej mzdy na rok 2019

Podľa vyhlášky č. 2018-1173  uverejnenej 19. decembra 2018, nová sadzba minimálnej hodinovej mzdy vo Francúzsku za rok 2019 bude 10,03 € (zvýšenie o 1,5%).

 

To znamená, že pre všetkých vodičov, ktorí mali nižšiu hodinovú sadzbu na rok 2018, bude potrebné, aby sadzbu aktualizovali,podľa uvedenej výšky. Pre tie spoločnosti, u ktorých sadzba bola vyššia už v roku 2018 ako je stanovená sadzba pre rok 2019, v súčasnosti nie je ju potrebné aktualizovať.

 

Približne v mesiaci marec dôjde k schváleniu zmien v kolektívnych zmluvách v sektore dopravy s uvedením správnej hodinovej sadzby, ktorá sa bude uplatňovať v roku 2019 s ohľadom na rôzne koeficienty a podľa odpracovaných rokov.

 

Našou snahou je pomôcť vám pri dodržiavaní komplikovaných európskych zákonov o minimálnej mzde.

 

Ak máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.