Toll Collect - Hmotnostná kategória musí byť nastavená na palubnej jednotke

Toll Collect - Hmotnostná kategória musí byť nastavená na palubnej jednotke

Vláda plánuje zaviesť nové tarify za mýto od 1. januára 2019.

V súčasnosti ešte nie je dokončená legislatívna procedúra, čo znamená, že ešte stále možno aplikovať ďalšie pripomienky. Do návrhu zákona sa zapracovávajú nové povinnosti pre vodičov.

 

Hmotnostné kategórie sa nastavujú na palubných jednotkách už od júna 2018. Predtým nebolo uvedenie hmotnostnej kategórie povinné.

 

Od 1. januára 2019 bude nastavenie "hmotnostnej kategórie" na palubnej jednotke záväzné a absolútne nevyhnutné. Okrem toho sa u jednotlivých vozidiel a vozidiel s prívesmi - s celkovou hmotnosťou nad 18 ton, bude musieť uviesť aj počet náprav. Avšak u vozidiel s nižšiou celkovou hmotnosťou zostáva uvádzanie počtu náprav naďalej voliteľné a dobrovoľné. Ak u vozidiel, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona, nebude uvedená hmotnostná kategória, bude sa to považovať za nesplnenie zákona, budú im vyrubené sankcie a budú musieť uhradiť aj dlžnú čiastku mýta.      

 

Sadzba mýta za kilometer sa skladá z troch čiastkových mýtnych sadzieb:

  •  Z nákladov na infraštruktúru podľa hmotnostnej kategórie vozidiel alebo vozidiel s prívesmi podliehajúcich mýtu.

 

Pri celkovej prístupnej hmotnosti vozidiel (F.1, F.2 - v technickom preukaze) nad 18 ton sa ďalej náklady na vozidlá  s 3 nápravami alebo so 4 a viac nápravami ešte rozdeľujú podľa:

  • kategórie znečistenie ovzdušia v závislosti od emisnej triedy,,
  • kategórie hlučnosti - v prípade prekročenia limitu hlučnosti poplatok 0,002€

 

Hmotnostné kategórie sa rozlišujú nasledovne:

  • > = 7,5 ton - 11,99 ton
  • > = 12 ton - 18 ton
  • > 18 ton s najviac tromi nápravami
  • > 18 ton so štyrmi alebo viacerými nápravami
  •