Zákaz premávky pre ťažké úžitkové vozidlá zaradené v kategórii 3 a 4 v tuneli Fréjus

Podľa rozhodnutia medzivládneho orgánu bude od 1. júla 2020 pohyb v tuneli Fréjus zakázaný pre vozidlá prepravujúce tovar s hmotnosťou väčšou ako 3,5 tony GVWR (celková hmotnosť vozidla) - pre vozidlá v kategórii EURO 3 a 4.