Zmena v štruktúre zliav na dánskom moste Great Belt

Dánska vláda rozhodla o novej tzv. "zelenej (ekologickej)" štruktúre zliav na moste Great Belt Bridge k 01.10.2020, ktorá bude poskytnutá iba tým firemným zákazníkom, ktorí spĺňajú nasledujúce nižšie uvedené požiadavky:

  • vlastnia obchodnú dohodu s Great Belt
  • platia pomocou bizz / zariadenia alebo prostredníctvom ŠPZ
  • vozidlo má certifikát o "Euro norme 6" alebo je poháňané vodíkom / elektrinou
  • vozidlo je registrované v Dánsku, Švédsku, Nórsku, Holandsku, Veľkej Británii, Litve, Španielsku alebo Fínsku, nakoľko A / S Storebælt môže zatiaľ overovať digitálne informácie o vozidle iba v týchto národných registroch o motorových vozidlách

Ak splníte vyššie uvedené kritériá, okamžite získate ekologickú zľavu 13% za každý prejazd po Great Belt. Ak nespĺňate požiadavky, musíte zaplatiť štandardnú cenu podľa aktuálneho cenníka.

Štandardná cena pre Great Belt od 01.10.2020

Súčasné zľavy

Aktuálna zľava pre biznis zákazníkov, zľava na základe bizz / zariadenia a zľava za obrat / objem sa automaticky zmení 01.10.2020 iba na okamžitú "zelenú (ekologickú)" zľavu.

Dodatočný poplatok

Spoločnosť A / S Storebælt vykoná náhodné kontroly a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi poskytnutými údajmi a údajmi zaznamenanými na pasáži vám bude účtovaný ďalší poplatok vo výške 600 DKK okrem bežnej ceny.