Нашата компания
Нашата компания
Нашата компания

Нашата компания

Ние сме напълно независима група, изцяло посветена на международните транспортни фирми. От 1982 година насам ние сме развили дългогодишни бизнес връзки с малки до големи превозвачи в цяла Европа.
От 2012 г. ВИАЛТИС е част от ITD Group, която е успешен доставчик на услуги за международния транспортен сектор.


Управление на VIALTIS:Нашият стремеж:

ВИАЛТИС е един от предпочитаните и най-уважаваните партньори в рамките на административните услуги в транспортния сектор благодарение на нашите:
  • Високи стандарти за качество
  • Отлични и надеждни услуги
  • Компетентни служители
  • ... и защото ни е грижа.
 

Нашата мисия:

Основният бизнес на ВИАЛТИС е предлагането на индивидуални решения на логистичните и транспортни фирми чрез печеливши бизнес модели, осигурявайки добавена стойност на нашите клиенти и подобрявайки тяхната конкурентноспособност

Нашите Ценности

Нашите ценности представляват основата на нашия бизнес. Те ни ръководят в нашите решения, действия, поведение и обединяват служителите ни заедно с цел непрекъснато създаване на качество за нашите клиенти

  • Отговорност: Служителите ни осъзнават отговорността си да намерят най-доброто решение за клиентите и партньорите ни в сътрудничество със своите колеги. Ние сме фокусирани върху качеството, ефективността, производителността и поемаме отговорност за нашите договорки и общи цели.
  • Комуникация: Ние комуникираме отворено, честно и ясно с нашите клиенти, партньори и колеги.
  • Уважение: Ние уважаваме нашите колеги, клиенти и партньори, както и техните нужди. Уважаваме всяка задача и се съобразяваме с поетите обещания.
  • Съвместна работа:Ние показваме отборен дух и работим заедно за благото на нашите клиенти, партньори, колеги и за доброто на фирмата. Взаимното доверие, признанието, гордостта от нашата работа и общите резултати допринасят за ефективната съвместна работа във ВИАЛТИС.
  • Развитие: Ние непрекъснато искаме да развиваме нашите услуги и уменията на нашите служители. Служителите са отговорни за успеха на фирмата и ето защо ние се фокусираме върху отдадеността, мотивацията и иновативността.


Vialtis values