Възстановяване на ДДС
Възстановяване на ДДС
Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ддс и акциз върху дизелово гориво


VIALTIS осигурява пълно управление на всички ваши ДДС заявления за възстановяване от 32 държави. Имате свое лице за контакт, което говори вашия език, познава вашата компания и се занимава с процеса на кандидатстване за възстановяване на вашия ДДС и акциз върху дизеловото гориво. VIALTIS има контакт с всички органи по ДДС и гарантира, че ще получите максимално възстановяване.Вашите предимства при избора на услуга за възстановяване на ДДС от VIALTIS

  • 99,9 % от сумите на ДДС, за които VIALTIS кандидатства, биват възстановени.
  • Възможно е възстановяване на ДДС от всички европейски страни.
  • Възстановяване на ДДС за всички възможни стоки и услуги.
  • Получавате много по-малко администрация.
  • VIALTIS финансира ДДС за всички одобрени от VIALTIS фактури за дизел. Вашите пари - ваше решение!
  • Ваше лице за контакт, работещо във ваш интерес, за да възстановите възможно най-много от средствата си.


VIALTIS осигурява пълно управление на всички ваши искания за ДДС – от депозит до възстановяване, във всички европейски страни, където е възможно

Въпросите за фактурирането и разпоредбите за ДДС са много сложни, дори за най-опитните компании. Различните органи по ДДС имат различни изисквания и често общуват само на местните си езици.

Стокие и услуги за които можете да получите възстановяване на ДДС и акциз, варират много и законодателството за ДДС се променя през цялото време. Като клиент на VIALTIS не е нужно да се притеснявате за това. Получавате минимална възможна администрация, просто трябва да изпратите всичките си фактури и ние ви уверяваме, че ще получите всичките си суми от ДДС обратно за всички възможни услуги и стоки.

Друго голямо предимство , възстановяването на ДДС да се управлява от VIALTIS, е възможността за възстановяване на акциз във всички възможни държави.
Ние ви подкрепяме, като анализираме дали има икономически ползи за вас да кандидатствате за това.


» Вижте за кои държави можете да кандидатствате за възстановяване на ДДСБъдете информирани, чрез VIALTIS като ваш доставчик на услуги за възстановяване на ДДС и акциз

Нашият висококвалифициран технически екип по ДДС ви изпраща месечни актуализации на промените относно възстановяването на ДДС в Европа. По този начин можете да промените модела си за раходи, когато шофирате в Европа, и да получите възможно най-голямото възстановяване на ДДС.

Процесите на възстановяване на ДДС са технически много сложни и трудни за обяснение на различни езици. Затова имаме повече от 80 експерти по ДДС, които говорят 21 различни езика. Имате свое лице за контакт, което разбира вашия бизнес и има контакти с органите по ДДС - и от ваше име гарантира, че получавате най-голямото възстановяване на ДДС и акциз. Работим във ваш интерес.


Сигурни ли сте, че вашата компания получава всички възможни възстановявания на ДДС и акциз от всички страни, в които работите?


Знаете ли, че можете да получите възстановяване на ДДС например за AdBlue, наем и лизинг на камиони и ремаркета, такси за паркиране, рекламни разходи, разходи за таксита, хотели и консумация на храна? Тунели, мобилни телефони, пътни такси, дизел и много повече!

С повече от 30 години опит и високо специализиран персонал, ние гарантираме, че процесът на възстановяване на ДДС е възможно най-лесен:

1) Изпращате всичките си фактури до VIALTIS, за да можем да проучим и подготвим вашите фактури.

2) VIALTIS обработва вашите апликации. Работейки във ваш интерес, ние имаме строги срокове, които трябва да се спазват, за да получите най-бързото и най-голямо възстановяване на ДДС.

3) VIALTIS управлява цялата кореспонденция на различни езици с органите по ДДС и подържа диалог с различните органи по ДДС.

4) VIALTIS поема отговорността за всякакви пeреразглеждания или жалби.

5) VIALTIS изплаща сумата по ДДС.

Тъй като различните органи по ДДС в европейските страни имат много различни процедури и изисквания, те също имат и различни срокове за плащане на възстановеното ДДС. Ето защо VIALTIS предлага различни услуги за вас, така че можете да изберете точно това, от което се нуждаете:

  • Нормален ДДС, вие получавате сумите си по ДДС, след като властите са възстановили сумите.
  • ДДС+ получавате сумите си по ДДС два пъти месечно.
  • 48 часа предплащане, получавате сумите си по ДДС само в рамките на 48 часа след като сте изпратили фактурата си = незабавно подобряване на ликвидността!

За вас е важно да имате прозрачен преглед на паричния си поток.
В нашата платформа за клиенти myVIALTIS можете да следите вашите заявления за възстановяване, които са били изпратени по държава, тип фактура, дата и статус. myVIALTIS е модерен инструмент, който е лесен за навигация, където ще намерите цялата необходима информация.

Най-важното за вас е да развиете своя бизнес и вашето клиентско портфолио. Чрез VIALTIS, възстановяването на ДДС вече няма да е свързано с неприятна документация, а вместо това ще се превърне в начин за значително намаляване на административните ви неприятности и подобряване на вашия паричен поток.