Пътни такси в австрия
Пътни такси в австрия
Пътни такси в австрия

ПЪТНИ ТАКСИ

- ПЪТНИ ТАКСИ В АВСТРИЯ

Австрийските такси за изминат участък се управляват от три компании. Дължината на мрежата е 2 199 км и е система за свободно движение.

КАК СЕ ЗАПЛАЩАТ ПЪТНИТЕ ТАКСИ В АВСТРИЯ

Това е такса за разстояние  за  тежкотоварни автомобили (бруто тегло над 3.5 тона), автобуси и тежки моторни превозни средства, които използват австрийски магистрали  и високо скоростни  пътища. Тарифите зависят от броя на осите, броя на изминатите километри и  EURO нормата  на превозните средства.

GO-BOX: (бордово устройство) е специално разработено  за таксуване за тежкотоварни автомобили. GO BOX  устройството  може да се използва в режим Предплащане или  Разсрочено плащане.

TOLL2GO: Оперативна съвместимост между Австрия и Германия: Бордовото устройство на TollCollect може да бъде активирано и за австрийските  магистрали.

TELEPASS EU ви позволява да плащате такси за изминат участък и във Франция, Испания, Португалия, Италия, тунела  Liefkenshoek, А4 в Полша.

TELEPASS SAT

Заплащайте  таксите  във Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Полша и KCS System в Белгия само с 1 устройство: VIALTIS Telepass SAT.

С технологията GNSS, всички държави, които  имате нужда  да добавите, могат да бъдат добавени  безпроблемно: няма нужда да  подменяте  устройството.

В близко бъдеще ще бъдат добавени още държави към устройството TELEPASS SAT. Налице е европейската оперативна съвместимост.