Пътни такси в белгия

ПЪТНИ ТАКСИ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ В БЕЛГИЯ


Използвайте устройствата за камиони KCS и Telepass, за да плащате такси за магистрали, тунели и мостове в Белгия. Пътувайте свободно в белгийската тол мрежа и направете пътуванията си по-гладки и по-малко времеемки с устройство!

 


С услугата за пътни такси на VIALTIS ние предлагаме OBU за камиони, които ви позволяват да шофирате дълги пътувания, без изобщо да се налага да вадите портфейла си, за да платите таксите.
С устройство Telepass можете да пътувате, без да спирате и автоматично да плащате такси за магистрали в Белгия.


 

Как плащате такси за магистрали, тунели и мостове в Белгия?

В Белгия магистралите в момента са безплатни, с изключение на превозни средства от 3,5 тона или повече. На 1 април 2016 г. трите региона Валония, Фландрия и Брюксел започнаха да работят с тол системата Viapass, която е система за платени пътища по магистрали, скоростни пътища и някои местни пътища за тежкотоварни автомобили с общ капацитет над 3,5 тона. Тази нова електронна система заменя евровинетката в Белгия.

 

Устройства за камиони KCS (Satellic) и Telepass за пътни такси в Белгия

Всички камиони с общо тегло над 3,5 тона трябва да плащат такса на системата Viapass или с KCS OBU (Satellic) или Telepass OBU. С устройство ще избегнете потенциални глоби от 1000€.

За да пътувате свободно по белгийската магистрална мрежа и да улесните пътуванията си, VIALTIS предлага както устройството KCS OBU, което ви позволява да шофирате дълги пътувания в Белгия, без изобщо да се налага да вадите портфейла си, за да платите за таксите, така и Telepass EU или Telepass SAT, за да можете да пътувате и автоматично да плащате пътни такси и паркиране в Белгия и няколко други страни в Европа.

KCS OBU се комбинира с нашата мултисервизна карта за пътни такси VIALTIS, като може да се възползвате от използването на картата в множество други страни от Европа.

 

Telepass устройства за пътни такси на камиони в Белгия

Telepass SAT: ексклузивни услуги за геолокация и управление на автопарк за превозни средства над 3,5 тона

С Telepass SAT устройство можете да плащате пътни такси в системата KCS, включително Liefkenshoektunnel в Белгия, както и в 13 други държави: Испания, Франция, Португалия, Италия, Австрия, Германия, Унгария, България, Швейцария, Полша, мостовете Оресунд и Storebaelt в Дания, мостът Оресунд в Швеция и Свинесунд връзка за пътни такси и тунел в Норвегия с използване само на едно устройство.

Telepass EU: за автомобили с бруто тегло над 3,5 тона

Превозни средства с бруто тегло над 3,5 тона могат да плащат пътни такси в тунела Liefkenshoek в Белгия с това единствено устройство. Устройството може да се използва и за плащане на пътни такси в Испания, Франция, Португалия, Италия, Австрия и участък А4 в Полша с всички максимални отстъпки, които имате право да получите.