Пътни такси в полша
Пътни такси в полша
Пътни такси в полша

ПЪТНИ ТАКСИ

- ПЪТНИ ТАКСИ В ПОЛША

Полските такси  за изминат участък се управляват от 4 компании. Дължината на мрежата е 3 300 км и е система за свободно движение.

КАК СЕ ЗАПЛАЩАТ ПЪТНИТЕ ТАКСИ В ПОЛША

Всички товарни автомобили с бруто тегло над 3,5 т трябва да заплащат  таксата с устройството VIABOX . Ще избегнете  евентуална глоби от 750 €. 

VIALTIS се грижи за регистрацията на  вашите превозни средства и ви помага при  всички необходими процедури, свързани с пътните такси.

КАК СЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИТЕ ЗА КРАКОВ-КАТОВИЦЕ(ЧАСТ ОТ А4) В ПОЛША

Тази мрежа има дължина от 61 километра и е бариерна система, която можете да платите с VIALTIS Telepass SAT: единственото решение за разсрочено плащане чрез електронно устройство.

Заплащайте пътните  такси във Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Полша и KCS System в Белгия само с 1 устройство: VIALTIS Telepass SAT.

С технологията GNSS, всички държави, които  имате нужда  да добавите, могат да бъдат добавени  безпроблемно: няма нужда да  подменяте  устройството.

В близко бъдеще ще бъдат добавени още държави към устройството TELEPASS SAT. Налице е европейската оперативна съвместимост.