Пътни такси в португалия

УСЛУГА ЗА ПЪТНИ ТАКСИ ЗА КАМИОННИ В ПОРТУГАЛИЯ


Използвайте устройство Telepass, за да плащате такси за магистрали, тунели и мостове в Португалия. Пътувайте свободно в португалската пътна мрежа и направете пътуванията си по-гладки и отнемащи по-малко време!С услугата за пътни такси на ВИАЛТИС предлагаме устройства Telepass, които ви позволяват да шофирате на дълги разстояния, без изобщо да се налага да вадите портфейла си, за да платите за пътните такси.
С устройство Telepass можете да пътувате, без да спирате на пътните пунктове и автоматично да плащате такси за магистрали, тунели и мостове в Португалия.Как плащате такси за магистрали, тунели и мостове в Португалия?

В Португалия група от 21 компании за магистрали управляват португалската система за платени пътища за камиони. Дължината на платената пътна мрежа е 2943 километра и е система за свободен поток. Камионите, пътуващи през Португалия, трябва да плащат такси за изминат участък на пътните пунктове. Сумите за заплащане се определят от изминатите участъци по маршрутите и времето, прекарано по тези маршрути, както и от класа на превозното средство.

За да пътувате свободно в мрежата на португалските магистрали и да улесните пътуванията си, ВИАЛТИС предлага устройства, които ви позволяват да шофирате дълги разстояния, без изобщо да се налага да вадите портфейла си, за да платите за таксите по платените пътища в Португалия. С Telepass Europeo, Telepass EU и Telepass SAT можете да пътувате, без да спирате на пътните пунктове и автоматично да плащате такси и паркинг в Португалия, както и в няколко други страни в Европа.


Telepass устройства за пътни такси за камиони в Португалия

Telepass SAT: ексклузивни услуги за геолокация и управление на автопарк за превозни средства над 3,5 тона

С Telepass SAT устройство можете да плащате пътна такса в Португалия, както и в 13 други страни: Франция, Испания, Италия, Австрия, Унгария, България, Швейцария, Полша, KCS System включително Лифкеншок в Белгия, Германия, Оресунд и мостовете Storebaelt в Дания, Мост Оресунд в Швеция и Свинесунн връзка за пътни такси и тунели в Норвегия с използване само на едно устройство.
С GNSS технологията, добавянето на всички държави, може да се извършва дистанционно, което означава, че устройството винаги ще бъде актуално и няма нужда да го сменяте често. Telepass SAT е вечно развиващо се устройство, така че в бъдеще ще бъдат добавени още държави. Европейската оперативна съвместимост идва.

Telepass EU: за автомобили с бруто тегло над 3,5 тона

Превозните средства с бруто тегло над 3,5 тона могат да плащат пътни такси в Португалия с това единствено устройство. Устройството може да се използва и за плащане на пътни такси във Франция, Испания, Италия, Австрия, тунел Лифкеншок в Белгия и участък А4 в Полша с всички максимални отстъпки, които имате право да получите.

Telepass Europeo: за автомобили с бруто тегло под 3,5 тона

Устройството Telepass Europeo е за автомобили с бруто тегло под 3,5 тона и 2 оси. Можете да плащате пътни такси в Португалия с това едно устройство, както и да използвате устройството за плащане на пътни такси във Франция, Испания и Италия с всички максимални отстъпки, които имате право да получите.
Със своята DSRC технология, устройството Telepass Europeo ви позволява да плащате на паркинги Libert-T, Via-T и Telepass, зона C в град Милано и фериботното преминаване през Месинския проток.