Пътни такси в португалия
Пътни такси в португалия
Пътни такси в португалия

ПЪТНИ ТАКСИ

- ПЪТНИ ТАКСИ В ПОРТУГАЛИЯ

Португалските такси за изминат участък се управляват от група от 21 автомагистрални компании. Дължината на мрежата е 2 943 км. На техните автомагистрали можете да намерите бариерна система  и система за свободно движение.

КАК СЕ ЗАПЛАЩАТ ПЪТНИТЕ ТАКСИ В ПОРТУГАЛИЯ

TELEPASS EU

VIALTIS ви предлага да  заплащате пътните  такси в Португалия с  TELEPASS EU за всички камиони с брутно тегло над 3,5 тона. Telepass EU  ви позволява да заплащате също така  таксите  за изминат участък и във Франция, Испания, Италия, тунел Liefkenshoek, А4 в Полша и Австрия.


TELEPASS SAT

Плащайте пътните  такси във Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Полша и KCS System в Белгия само с 1 устройство: VIALTIS Telepass SAT и получавате максималните отстъпки.

С технологията GNSS, всички държави, които  имате нужда  да добавите, могат да бъдат добавени  безпроблемно: няма нужда да  подменяте  устройството.

В близко бъдеще ще бъдат добавени още държави към устройството TELEPASS SAT. Налице е европейската оперативна съвместимост.