Пътни такси в холандия

ПЪТНИ ТАКСИ В ХОЛАНДИЯ

Ако пътувате до Холандия, трябва да платите Eurovignette, която е пътна такса за определен период от време.

Можете да платите евровинетката с VIALTIS Multi Service карта за пътни такси на официалния портал www.eurovignettes.eu