Пътни такси в чехия
Пътни такси в чехия
Пътни такси в чехия

ПЪТНИ ТАКСИ В ЧЕХИЯ

Всички товарни автомобили с бруто тегло над 3,5 т трябва да заплащат  такса за изминат участък в Чехия  и трябва да бъдат оборудвани с електронно устройство, наречено Premid

Плащането на таксите ще бъде извършено с VIALTIS Multi Service карта за пътни такси.