Удължаване на абонаментната ви карта

С настоящото Ви информираме, че по организационни причини всички оперативно съвместими абонаментни тунелни карти с предварително отпечатан срок на валидност 31/12/2012 или 31/12/2014 и вече удължени в миналото до 31/12/2020 г., ще бъде удължен с още две години и следователно може да бъде представено и прието на ТОЛ таксите на тунелите Фрежю и Монблан до 31.12.2022 г.

Остава на разположение за всякакви разяснения и /или информация.