HGV Levy спрян от 1 август 2020 г.

Получихме информацията, че от 1 август 2020 г. и до 31 юли 2021 г. таксата HGV, достъпна чрез VIALTIS TOLL Card, ще бъде спряна.

Автомобилните превозвачи не трябва да правят нищо, за да се възползват от спирането за 12 месеца. Нулева ставка на такса автоматично ще се прилага при нормална дата за подновяване на VED / такса за превозно средство от август нататък, така че всяко превозно средство да се възползва от 12 месеца нулева такса.

Повече информация можете да намерите на следния линк: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895360/HGV_Levy_Suspension_final.pdf