Международните шофьори във Франция трябва да имат документ, удостоверяващ целта на пътуванията си

На 28.10.2020 г. френският президент предприе мерки за намаляване до минимум на контактите и движенията в целия метрополис и териториите на Мартиника, като установи блокиране от 30/10/2020 до 1/12/2020 г.
Изправени пред санитарна ситуация, която продължава да се влошава, ограниченията за пътуване влизат в сила на столичния район и територията на Мартиника и несъществените пътувания вече не са разрешени.

Международните шофьори имат право да шофират във Франция, но те трябва да имат документ с тях, за да докажат, че това е по професионални причини.
Или използвайте документа, наречен « Attestation de déplacement dérogatoire » на английски или « EXEMPTION CERTIFICATE DURING LOCKDOWN » на английски език.

Получаване на сертификата в уеб сайта: https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19.
Документът е достъпен и в цифров формат: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Важна информация за международните водачи в европейските държави

Международните шофьори трябва да имат със себе си работно свидетелство, издадено от техния работодател или професионална карта, което може да бъде прието като постоянно разрешение за мобилни служители (автомобилен транспорт).
За автомобилния транспорт европейският образец на работното свидетелство (приложение 3) е валиден като сертификат за националната територия.
Тъй като този сертификат е приет и в другите страни от ЕС, препоръчваме на транспортните фирми да използват тези документи по време на международните си пътувания.

Ако имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.