Актуализация: Иск за възстановяването на разходите ви за германската пъна полиция.

Европейският съд постанови на 28 октомври 2020 г., че изчисляването на германския пътен данък за тежкотоварни автомобили не е в съответствие с правилата на ЕС. Според правилата на ЕС в таксата за изминат участък е позволено да се включват само разходи за инфраструктура, но германският пътен данък включва и разходи за пътната полиция.

В продължение на няколко години транспортните компании плащат твърде много, за да шофират по немски пътища. Понастоящем Европейският съд реши по дело C-321/19, че германската пътна такса нарушава правилата на ЕС, доколкото разходите за пътната полиция са включени в таксата.

Решението на Европейския съд е предварително, което означава, че такова е тълкуването на правилата на ЕС от страна на Европейския съд. Въз основа на това тълкуване германските съдилища ще трябва да дадат окончателно решение по въпросното дело.

За да предприемете действия , ето какво трябва да направите:

Попълнете въпросника с пълни подробности, подпишете договора и пълномощното и изпратете документите до вашия местен контакт на VIALTIS не по-късно от 15 декември 2020 г.

След като получим вашия иск, ние го препращаме до нашия адвокат в Германия, който ще го препрати до BAG в Германия за по-нататъшни действия.

Ако вашата кандидатура е успешна, ще получите пълната сума, възстановена с приспаднатите ни такси.

Поради давностния срок, срокът за евентуално възтановяване ще бъде ограничен до 3 години. Следователно не може да бъде предявен иск за плащане на пътна такса от преди 2017 г., освен ако преди това не е направено възражение. За плащания, извършени през 2017 г., крайният срок за внасяне на иск за възстановяване изтича на 31 декември 2020 г.


За допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с вашия местен контакт с VIALTIS.