Mūsų įmonė
Mūsų įmonė
Mūsų įmonė

MŪSŲ ĮMONĖ

Mes esame nepriklausoma grupė, dirbanti tik su tarptautinio transportavimo įmonėmis. Nuo 1982 m. vystome ilgalaikius verslo santykius su smulkiais ir stambiais vežėjais visoje Europoje.
Nuo 2012 m. VIALTIS ypriklauso ITD grupei - sėkmingam paslaugų tiekėjui tarptautinio transportavimo sektoriuje.


VIALTIS Valdymas:Mūsų siekis:

VIALTIS - vienas iš mėgstamiausių ir labiausiai gerbiamų partnerių, teikiančių administracines paslaugas transporto sektoriuje, nes taiko:
  • Aukštus kokybės standartus
  • Teikia puikias ir patikimas paslaugas
  • Turi labai kompetentingus darbuotojus
  • ...ir todėl, kad mums rūpi.
 

Mūsų misija:

Pagrindinė VIALTIS veikla - siūlyti prie vietos priderintus sprendimus logistikos ir transportavimo įmonėms, taikant pelningo verslo modelį, suteikiant pridėtinės vertės mūsų klientams ir pagerinant konkurencingumą

Mūsų vertybės:

Mūsų vertybės - tai mūsų veiklos pagrindas. Jomis paremti mūsų sprendimai, veiksmai, lgesys. Jos suburia mūsų darbuotojus, siekiančius nuolat teikti kokybiškas paslaugas mūsų klientams

  • Atsakomybė: darbuotojai pripažįsta savo pareigą bendradarbiaujant su kolegomis surasti geriausius sprendimus klientams ir partneriams. Pagrindinį dėmesį skiriame kokybei, veiksmingumui, rezultatyvumui ir prisiimame atsakomybę už savo susitarimus ir bendrus tikslus.
  • Bendravimas: mes bendraujame atvirai, sąžiningai ir aiškiai su klientais, partneriais ir kolegomis.
  • Pagarba: mes gerbiame savo kolegas, klientus ir partnerius bei jų poreikius. Mes rodome pagarbą visiems darbams ir laikomės visų susitarimų.
  • Bendradarbiavimas: mes demonstruojame komandinę dvasią ir dirbame klientų, partnerių, kolegų ir savo įmonės naudai. Kad bendradarbiavimas su VIALTIS būtų veiksmingas, reikia abipusio pasitikėjimo, pripažinimo ir didžiavimosi savo darbu ir bendrais rezultatais.
  • Tobulinimas: mes nuolat tobuliname savo paslaugas ir darbuotojų žinias. Darbuotojai atsako už įmonės sėkmę, tad mes skiriame daug dėmesio jų atsidavimui, motyvavimui ir naujovėms.


Vialtis values