Opłaty drogowe w Austrii

Opłaty drogowe i tunele

- Opłaty drogowe w Austrii

Austriacki system poboru opłat za autostrady zarządzany są przez 3 spółki autostradowe. Cała sieć liczy 199 km jest objęta systemem bezbramkowym.


JAK OPŁACAĆ MYTO W AUSTRII

Opłaty drogowe są zależne od odległości i obowiązują pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciężkie pojazdy kempingowe, które korzystają z autostrad i dróg szybkiego ruchu. Stawki zależą od ilości osi pojazdu, ilości pokonanych kilometrów oraz klasy emisji spalin Euro.

GO-BOX: jest przeznaczone specjalnie dla samochodów ciężarowych uiszczających myto. Urządzenie pokładowe GOBOX w systemie Pre-pay (przedpłat) lub Post-pay (z odroczoną płatnością).

TOLL2GO: Interoperacyjność pomiędzy Austrią a Niemcami: urządzenie pokładowe TollCollect można też aktywować na austriackich autostradach.

TELEPASS EU umożliwia też uiszczanie opłat drogowych we Francji,Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, w tunelu Liefkenshoek i na odcinku A4 w Polsce.

TELEPASS SAT
Płać za autostrady we Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Austrii, Polsce (odcinek A4)i Belgii (system KCS) dzięki jednemu urządzeniu: VIALTIS Telepass SAT.
Dzięki technologii GNNS kolejne kraje można dodawać do czytnika zdalnie, bez potrzeby zmiany urządzenia na nowe.
W najbliższej przyszłości urządzenie TELEPASS SAT będzie obsługiwało kolejne kraje. Interoperacyjność systemów rozwija się.