Opłaty drogowe w Belgii

Opłaty drogowe i tunele

- Opłaty drogowe w Belgii

System KCS (System Opłat Kilometrowych) obejmuje sieć 2 250 km i jest systemem bezbramkowym.

JAK OPŁACAĆ MYTO W BELGII

Każdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony musi opłacać myto poprzez urządzenie KCS OBU (Satellic). Kary za nieposiadanie urządzenia wynoszą 1000€.

Urządzenie KCS OBU jest połączone z kartą do opłat autostradowych VIALTIS, zarejestrowaną na ten sam nr rejestracyjny pojazdu.

TELEPASS SAT

Płać za autostrady we Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Austrii, Polsce (odcinek A4) i Belgii (system KCS) dzięki jednemu urządzeniu: VIALTIS Telepass SAT.

Dzięki technologii GNNS kolejne kraje można dodawać do czytnika zdalnie, bez potrzeby zmiany urządzenia na nowe.

W najbliższej przyszłości urządzenie TELEPASS SAT będzie obsługiwało kolejne kraje. Interoperacyjność systemów rozwija się.