Opłaty drogowe w Polsce

Opłaty drogowe i tunele

- Opłaty drogowe w Polsce

Polski system poboru opłat za autostrady zarządzany są przez 4 spółki autostradowe. Cała sieć liczy 3 300 km jest objęta systemem bezbramkowym.

JAK OPŁACAĆ MYTO W POLSCE

Każdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony musi opłacać myto poprzez urządzenie VIABOX . Kary za nieposiadanie urządzenia wynoszą 750€.

VIALTIS zarejestruje Państwa pojazdy i udzieli pomocy  odnośnie procedur związanych z podatkiem drogowym.

JAK OPŁACAĆ MYTO NA TRASIE KRAKÓW-KATOWICE (ODCINEK A4) W POLSCE

Odcinek ten wynosi 61 km jest objęty systemem bramkowym, opłaty sa dokonywane przez VIALTIS Telepass SAT: jedyny system płatności post-pay z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego.

Płać za autostrady we Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Austrii, Polsce (odcinek A4) i Belgii (system KCS) dzięki jednemu urządzeniu: VIALTIS Telepass SAT.

Dzięki technologii GNNS kolejne kraje można dodawać do czytnika zdalnie, bez potrzeby zmiany urządzenia na nowe.

W najbliższej przyszłości urządzenie TELEPASS SAT będzie obsługiwało kolejne kraje. Interoperacyjność systemów rozwija się.