Opłaty drogowe w Portugalii

Opłaty drogowe i tunele

- Opłaty drogowe w Portugalii

Portugalski system poboru opłat za autostrady zarządzany jest przez grupę 21 spółek autostradowych. Cała sieć liczy 2 943 km. Portugalskie autostrady posiadają  zarówno system bramkowy oraz bezbramkowy, automatyczny.

JAK OPŁACAĆ MYTO W PORTUGALII

TELEPASS EU

VIALTIS proponuje Państwu uiszczanie opłat za myto w Portugalii przy pomocy TELEPASS EU w przypadku  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. TELEPASS EU umożliwia też uiszczanie opłat drogowych we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii, w tunelu Liefkenshoek i  na odcinku A4 w Polsce.


TELEPASS SAT

Płać za autostrady we Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Austrii, Polsce (odcinek A4) i Belgii (system KCS) dzięki jednemu urządzeniu: VIALTIS Telepass SAT i zyskaj maksymalne upusty.

Dzięki technologii GNNS kolejne kraje można dodawać do czytnika zdalnie, bez potrzeby zmiany urządzenia na nowe.

W najbliższej przyszłości urządzenie TELEPASS SAT będzie obsługiwało kolejne kraje. Interoperacyjność systemów rozwija się.