Aktualizacja Telepass: wycofanie Viacard jako metody płatności we Włoszech

Uprzejmie informujemy, że firma Telepass zdecydowała, że od dnia 01.02.2021 Viacard nie może być używany jako metoda płatności we Włoszech

Biorąc pod uwagę informacje i wskazówki otrzymane od partnerów handlowych, aktualną ewolucję systemu poboru opłat oraz konieczność zapewnienia klientom zaawansowanych technologicznie i interoperacyjnych systemów, Telepass zamierza dokonać przeglądu warunków świadczenia usług na terytorium Włoch dla wszystkich klientów.

Z tych powodów zdecydowano o zaprzestaniu świadczenia usługi Telepass we Włoszech za pomocą kart Viacard.

Od 01.02.2021 wszystkie karty Viacard są na czarnej liście i nie można ich już używać.

Przed wygaśnięciem Viacard należy wyposażyć pojazd w urządzenie Telepass, aby zabezpieczyć opcje płatności we Włoszech.

Po wiecej informacji prosimy o kontakt.