Parlament duński przyjmuje ustawę o wynagrodzeniach kierowców

Przepisy będą dotyczyć zagranicznych kierowców ciężarówek wykonujących m.in. przewozy kabotażowe. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Nowe przepisy powinny zapewniać firmom zagranicznym, wykonującym przewozy na terenie Danii, takie same warunki płacowe jak duńskim.
Oznacza to, że firmy transportowe muszą wypłacać kierowcom wynagrodzenie zgodnie ze stawką godzinową obowiązującą w Danii.

Celem ustawy jest ustalenie takiego samego poziomu wynagrodzenia zarówno dla przewoźników wykonujących przewozy towarowe lub autobusowe na podstawie duńskiego zezwolenia jak i firm delegujących kierowców do Danii w związku z kabotażem lub transportem kombinowanym.

Przedsiębiorstwa duńskie mają obowiązek wypłacić przewoźnikom zagranicznym wynagrodzenie zgodnie z ustaloną minimalną stawką godzinową w 3 następujących przypadkach:
1) przewozy kabotażowe z ładunkami dla pojazdów masie własnej lub DMC powyżej 3,5t
2) kabotaż autobusowy
3) transport kombinowany w wykorzystaniem duńskich dróg i autostrad

Przedsiębiorstwa zagraniczne, które świadczą usługi w Danii, podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT).
Ministerstwo Zatrudnienia i Ministerstwo Transportu i Mieszkalnictwa proponują wprowadzenie innego rejestru jako systemu powiadamiania o usługach transportowych.
Zgłoszenie kierowcy należy złożyć w duńskim urzędzie ds. przedsiębiorczości najpóźniej w momencie rozpoczęcia usługi przewozu.

Jednak pod pewnymi względami program będzie zbieżny z tym, co ma już zastosowanie do zgłoszeń w RUT, które obejmuje usługi kabotażowe dla towarów, których DMC przekracza 3,5 tony, kabotażu autobusowego i transportu kombinowanego, gdy odcinek drogi znajduje się wyłącznie w Danii.

Dokonując zgłoszenia, należy podać następujące informacje:
1) Nazwa i adres firmy, dane kontaktowe
2) Informacje o środku transportu
3) Numer rejestracyjny pojazdu
4) Data rozpoczęcia i zakończenia jazdy
5) Dane kierowcy

Za niezarejestrowanie lub nieprawidłowe zgłoszenie przewozu kabotażowego, na przewoźnika zostanie nałożona grzywna w wysokości 10.000 DKK. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że kierowca nie otrzymuje odpowiedniego wynagrodzenia za kabotaż w Danii, kara będzie znacznie wyższa, co najmniej 35.000 DKK.