Rabaty włoskie 2020

Centralna Komisja Rejestru Przewoźników Drogowych ustaliła wartości procentowe rabatów włoskich do opłat autostradowych na 2020 rok.

Ustalone wartości to:
Euro 5 lub wyższa => 9,508% kwoty opłat za przejazd w 2020 r.
Euro 4 => 4,3883%
Euro 3 => 21942%