Telepass Europeo = nieograniczone możliwości poruszania się w czterech krajach europejskich

Wszystkie pojazdy dwuosiowe o DMC mniejszej niż 3,5 tony mogą teraz swobodnie poruszać się po sieci autostrad za pomocą jednego urządzenia. Dzięki nowemu Telepass Europeo możesz automatycznie płacić za przejazdy i parkowanie we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Ta nowa usługa stanowi uzupełnienie już istniejących Telepass EU i Telepass SAT, dostępnych dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony o zasięgu odpowiednio siedmiu i jedenastu krajów.

Dzięki współpracy z wieloma spółkami autostradowymi Telepass Europeo działa we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, tym samym umożliwiając płynną jazdę na długich trasach bez konieczności wyciągania portfela.

Telepass Europeo umożliwia również opłaty parkingowe na Liberty-TX, Via-T i Telepass, obszarze C w Mediolanie oraz opłatę za przeprawy promowe przez Cieśninę Mesyńską.
Dlatego Telepass Europeo można połączyć z istniejącymi już Telepass EU i Telepass SAT.

Podstawowe informacje o Telepass Europeo

  • Korzystanie tylko z dedykowanych pasów;
  • Jazda ze zmniejszoną prędkością (30 km/h we Francji i Hiszpanii, 40-60 km/h w Portugalii);
  • Utrzymanie bezpiecznej odległości między pojazdami (4 metry we Francji);
  • Telepass Europeo jest dedykowany pojazdom:
    • dwuosiowym,
    • o DMC poniżej 3,5 tony,
    • o wysokości poniżej 3 metrów.

W przypadku, gdy nie ma specjalnego pasa do elektronicznego poboru opłat, należy skorzystać z innych pasów.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.