WAŻNE: zwrot opłat drogowych w Niemczech

28 października 2020 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł niezgodność kalkulacji niemieckiego podatku drogowego dla samochodów ciężarowych z przepisami UE. Zgodnie z przepisami UE w kwocie opłaty drogowej mogą być uwzględnione tylko koszty infrastruktury, natomiast niemiecki podatek drogowy obejmuje również koszty policji drogowej.

Od wielu lat firmy transportowe płacą zbyt duże kwoty za korzystanie z niemieckiej sieci dróg i autostrad.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł obecnie w sprawie C-321/19, że niemiecka opłata za przejazd jest sprzeczna z przepisami, ponieważ uwzględnia koszty policji drogowej.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest orzeczeniem prejudycjalnym, co oznacza, że jest to wykładnia przepisów UE dokonana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Opierając się na tej interpretacji, sądy niemieckie będą musiały wydać ostateczną decyzję w powyższej sprawie.

Aby odzyskać błędnie naliczoną kwotę podatku, należy: wypełnić formularz, podając wymagane informacje, podpisać umowę i pełnomocnictwo, a następnie przesłać dokumenty do lokalnego przedstawiciela VIALTIS nie później niż do 15 grudnia 2020. W celu uzyskania wspomnianych dokumentów, prosimy o kontakt.

Aby uzyskać szczegółowe dane odnośnie uiszczonych opłat drogowych w Niemczech należy:

  • zalogować się na swoje konto na platformie www.Toll-Collect.de i pobrać wykaz dokonanych opłat drogowych;
  • zalogować się do swojego konta na platformie www.MyVIALTIS.com i pobrać wszystkie faktury, dotyczące opłat za pomocą urządzenia Telepass SAT.

Po otrzymaniu Państwa sprawy przesyłamy ją do adwokata w Niemczech, który przekaże ją do BAG w celu podjęcia dalszych działań.

Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie Państwu zwrócona pełna kwota wniosku pomniejszona o prowizję prawnika.

Ze względu na okres przedawnienia, zwrot dotyczy ostatnich 3 lat. W związku z tym, nie można wnosić roszczeń o uiszczenie opłaty za przejazd przed 2017 r., chyba że wcześniej zgłoszono sprzeciw. W przypadku płatności dokonanych w 2017 r. termin składania wniosków o zwrot upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.