Bulharsko

Mýtna služba pre nákladné vozidlá v Bulharsku


Použite mýtne zariadenie Telepass SAT pre úhradu diaľničných poplatkov a tiež poplatkov za tunely a mosty v Bulharsku a vaše cesty v rámci bulharskej spoplatnenej cestnej siete budú menej časovo náročné a budú plynulejšie!So zariadením Telepass SAT od VIALTIS pre nákladné vozidlá v Bulharsku ponúkame možnosť, ktorá vám zabezpečí jazdiť dlhé trasy bez toho, aby ste museli vyťahovať peňaženku, za účelom úhrad na mýtnych bránach. So zariadením Telepass SAT môžete cestovať bez zastavenia sa na mýtnych bránach.Ako je potrebné uhradiť diaľničné, tunelové a mostné poplatky v Bulharsku?

Mýtne vozidlá v Bulharsku sú registrované prostredníctvom systému elektronického národného mýta. Výpočet mýta vychádza z počtu najazdených kilometrov, počtu náprav, tonáže a emisnej triedy.

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t je určený systém "BG Toll" na úhradu diaľničnej známky. Pre vodičov, ktorí využijú bulharskú cestnú sieť len krátkodobo, je určený predplatený "Route pass". "Route pass" je možné zakúpiť online, čo sa dá ľahko zrealizovať za pomoci karty "VIALTIS Multiservice Tolls Card". S kartou "VIALTIS Multiservice Tolls Card" môžete uhradiť mýto v Bulharsku a zároveň využívať túto kartu aj vo viacerých ďalších krajinách Európy.


Telepass SAT pre cestné mýto pre nákladné vozidlá v Bulharsku

Telepass SAT: exkluzívne služby geolokácie a správy vozového parku pre vozidlá nad 3,5 tony

So zariadením Telepass SAT môžete platiť cestné mýto v Bulharsku, ako aj v ďalších 13 krajinách: Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko, systém KCS vrátane Liefkenshoektunnel v Belgicku, Nemecko, Oresund a Storebaelt Bridges v Dánsku , most Oresund vo Švédsku a prepojenie Svinesund pre mýto a tunel v Nórsku s použitím iba jedného zariadenia.
Vďaka technológii GNSS je možné všetky krajiny, ktoré by ste potrebovali pridať pre svoje cesty, vykonať na diaľku - čo znamená, že zariadenie bude vždy aktuálne a nie je potrebné ho tak skoro meniť. Telepass SAT je neustále sa vyvíjajúce zariadenie, takže v budúcnosti budú pridané ďalšie krajiny. Prichádza európska interoperabilita.