Partneri

Partneri

Nákupné aktivity vo VIALTISe podporujú naše ciele a firemné hodnoty. Hlavnou časťou týchto snáh je neustále udržiavať a rozvíjať portfólio našich služieb s cieľom posilniť konkurencieschopnosť našich zákazníkov. Držíme sa hesla Taking you further. Ceníme si dobré vzťahy a spoluprácu so všetkými dodávateľmi, ale dodávatelia nie sú vždy stáli preto sme otvorení kedykoľvek zapojiť nových konkurencieschopných dodávateľov.

VIALTIS má záujem o nových dodávateľov, ktorí vedia ponúknuť produkty a služby za konkurečné podmienky.