Partneri

Partneri


Nákupné aktivity vo VIALTISe podporujú naše ciele a firemné hodnoty. Hlavnou časťou týchto snáh je neustále udržiavať a rozvíjať portfólio našich služieb s cieľom posilniť konkurencieschopnosť našich zákazníkov. Držíme sa hesla Taking you further.