ŠPANIELSKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

ŠPANIELSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou v EÚ s európskym vodičským preukazom, môžete získať v Španielsku refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a platby za nákup paliva Diesel musia byť uhradené prostredníctvom „medzinárodnej karty diesel“, pretože údaje o nákupe paliva diesel musia byť dodávateľom priamo postúpené príslušným španielskym úradom.

Refundácia je však možná len od štvrťroka, v ktorom španielske úrady vašu spoločnosť a vozidlá zaregistrovali.

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.


Od 1. 1. 2019 bude regionálna sadzba / sadzba refundácie za spotrebnú daň v Španielsku rovnaká vo všetkých regiónoch.

To znamená, že od 01.01.2019 dostanete vo všetkých regiónoch vrátenú spotrebnú daň s celkovou sumou 0,048 EUR + 0,001. Spolu sa vracia 0,049 EUR za liter.

Celková sadzba 0,001 EUR za liter.

Regionálna sadzba za spotrebnú daň

Region 2019 2020
Andalucia 0,048 EUR 0,048 EUR
Aragón 0,048 EUR 0,048 EUR
Asturias
0,048 EUR 0,048 EUR
Baleares
0,048 EUR 0,048 EUR
Cantabria
0,048 EUR 0,048 EUR
Castilla La Mancha
0,048 EUR 0,048 EUR
Castilla Leon
0,048 EUR 0,048 EUR
Cataluña
0,048 EUR 0,048 EUR
Extremadura
0,048 EUR 0,048 EUR
Galicia 0,048 EUR 0,048 EUR
Madrid 0,048 EUR 0,048 EUR
Murcia
0,048 EUR 0,048 EUR
Navarra
0,048 EUR 0,048 EUR
La Rioja
0,048 EUR 0,048 EUR
Valencia
0,048 EUR 0,048 EUR
Pais Vasco
0,048 EUR 0,048 EUR

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.