ŠPANIELSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL

ŠPANIELSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou v EÚ s európskym vodičským preukazom, môžete získať v Španielsku refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a platby za nákup paliva Diesel musia byť uhradené prostredníctvom „medzinárodnej karty diesel“, pretože údaje o nákupe paliva diesel musia byť dodávateľom priamo postúpené príslušným španielskym úradom.

Refundácia je však možná len od štvrťroka, v ktorom španielske úrady vašu spoločnosť a vozidlá zaregistrovali.

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Tu sa oboznámte s novými sadzbami


Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.