MAĎARSKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

MAĎARSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou alebo autokarovou spoločnosťou v EÚ alebo v krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), v Maďarsku môžete získať refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a vaše autobusy musia patriť do kategórie M2 a M3.

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Oboznámte s novými sadzbami

Period Rate per litre diesel oil
01.10.23 - 31.12.23: HUF 3,5
01.07.23 - 30.09.23: HUF 3,5
01.04.23 - 30.06.23: HUF 3,5
01.01.23 - 31.03.23: HUF 3,5
01.10.22 - 31.12.22: HUF 3,5
01.07.22 - 30.09.22: HUF 3,5
01.04.22 - 30.06.22: HUF 3,5
01.01.22 - 31.03.22: HUF 3,5
01.10.21 - 31.12.21: HUF 3,5
01.07.21 - 30.09.21: HUF 3,5
01.04.21 - 30.06.21: HUF 3,5
01.01.21 - 31.03.21: HUF 13,5
01.10.20 - 31.12.20: HUF 13,5

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.