MAĎARSKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

MAĎARSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou alebo autokarovou spoločnosťou v EÚ alebo v krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), v Maďarsku môžete získať refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a vaše autobusy musia patriť do kategórie M2 a M3.

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Oboznámte s novými sadzbami

Period Rate per litre diesel oil
01.07.20 - 30.09.20: HUF 13,5
01.04.20 - 30.06.20: HUF 3,5
01.01.20 - 31.03.20: HUF 3,5
01.10.19 - 31.12.19: HUF 3,5
01.07.19 - 30.09.19: HUF 3,5
01.04.19 - 30.06.19: HUF 3,5
01.01.19 - 31.03.19: HUF 3,5
01.10.18 - 31.12.18: HUF 7,0

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.