SLOVINSKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

SLOVINSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou v EÚ alebo v krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) alebo autobusovou spoločnosťou zabezpečujúcou transport pasažierov v Slovinsku, môžete získať refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a autobusy musia mať minimálne 9 sedadiel (okrem sedadla vodiča).

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Oboznámte s novými sadzbami

Period Rate per litre diesel oil
July 2020
€ 0,02119
June 2020
€ 0,06047
May 2020 € 0,11645
April 2020 € 0,07729
March 2020 € 0,06272
February 2020 € 0,06272
January 2020 € 0,06272
December 2019 € 0,06272
November 2019 € 0,06272
October 2019 € 0,06272
September 2019 € 0,06272
August 2019 € 0,06272
July 2019 € 0,06272
June 2019 € 0,06272
May 2019 € 0,06272
April 2019 € 0,06272
March 2019
€ 0,06272
February 2019
€ 0,06272
January 2019
€ 0,06272
December 2018
€ 0,06272
November 2018 € 0,06272
October 2018
€ 0,06272
September 2018
€ 0,06272
August 2018
€ 0,06272
July 2018
€ 0,06272
June 2018
€ 0,06272

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.