SLOVINSKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

SLOVINSKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou v EÚ alebo v krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) alebo autobusovou spoločnosťou zabezpečujúcou transport pasažierov v Slovinsku, môžete získať refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a autobusy musia mať minimálne 9 sedadiel (okrem sedadla vodiča).

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Oboznámte s novými sadzbami

Period Rate per litre diesel oil
01.10.23 - 31.10.23: € 0,06798
01.09.23 - 30.09.23: € 0,05277
01.08.23 - 31.08.23: € 0,09012
01.07.23 - 31.07.23: € 0,12398
01.06.23 - 30.06.23: € 0,11322
01.05.23 - 31.05.23: € 0,11322
01.04.23 - 30.04.23: € 0,09674
01.03.23 - 31.03.23: € 0,07843
01.02.23 - 28.02.23: € 0,03073
01.01.23 - 31.01.23: € 0,00093

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.