Aktualizácia konfigurácie Telepass SAT - OTA

Vážený zákazník,

TELEPASS nás informoval, že na vašom TELEPASS SAT zariadení budú vykonané aktualizácie a konfigurácie:

Od 1. marca 2021 bude na všetkých zariadeniach TELEPASS SAT realizovaná aktualizácia OTA (bezdrôtovo), aby bola zabezpečená príprava na novú možnosť úhradu mýta TOLLPASS Bulgaria.

S touto aktualizáciou konfigurácie OTA dôjde k nainštalovaniu nasledovných funkcií:

  • Ak pôjdete do Bulharska, akustický a vizuálny signál vydaný zariadením sa zmení.
  • Táto aktualizácia tiež zmení zozbrazovanie správy na displeji zariadenia, ak ste sa na svojom zariadení TELEPASS SAT rozhodli pre aktiváciu Škandinávie alebo Rakúska: Teraz sa na zariadení zobrazí správa „GO RAKÚSKO aktívne do 48 hodín“ alebo „SCANDINAVIAN TOLL aktívne do 48 hodín“ - slúži pre upozornenie zákazníka, že aktualizácia/pridanie krajiny bude trvať 48 hodín, doba kým budete môcť zaplatiť mýto v Škandinávii alebo Rakúsku.

Počas aktualizácie nebudú od vás vyžadované žiadne kroky.


Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestnu kanceláriu VIALTIS.