Aktualizácia: Odvolajte sa a požiadajte o vrátenie nadmerných nákladov na dopravnú políciu

Európsky súdny dvor 28. októbra 2020 rozhodol, že výpočet nemeckej cestnej dane z ťažkých vozidiel nie je v súlade s pravidlami EÚ. Podľa pravidiel EÚ sú do výšky mýta zahrnuté iba náklady na infraštruktúru, nemecká cestná daň však zahŕňa aj náklady na dopravnú políciu.

Za niekoľko rokov zaplatili dopravné spoločnosti príliš veľa za jazdu po nemeckých cestách. Európsky súdny dvor teraz vo veci C-321/19 rozhodol, že nemecké mýto porušuje pravidlá EÚ v rozsahu, v akom sú do sadzby mýta zahrnuté náklady na dopravnú políciu.

Rozsudok Európskeho súdneho dvora je predbežný, čo znamená, že sa jedná o výklad pravidiel EÚ zo strany Európskeho súdneho dvora. Na základe tohto výkladu budú nemecké súdy musieť vydať konečné rozhodnutie v danom prípade.

Ak chcete podniknúť kroky vo vyššie uvedenej záležitosti, je potrebné urobiť nasledovné:

Je potrebné vyplniť dotazník so všetkými požadovanými údajmi, podpísať zmluvu a PoA (Splnomocnenie) a následne je potrebné podpísané dokumenty doručiť miestnej pobočke spoločnosti VIALTIS (VIALTIS s.r.o. Braitlslava) najneskôr do 15. decembra 2020.

Pre získanie informácií o svojich platbách MAUT v Nemecku, je potrebné navštíviť nižšie uvedený portál:

  • Toll-Collect.de - prihláste sa do svojho účtu a stiahnite si kópie podkladov v spojitosti s vašim mýtom
  • MyVIALTIS.com - na MyVilatis si môžete stiahnuť kópie všetkých zaznamenaých dokladov pre Telepass SAT

Keď nám budú od vašej spoločnosti doručené všetky potrebné podklady, postúpime ich nášmu právnikovi v Nemecku, ktorý spolu so spoločnosťou BAG v Nemecku podnikne ďalšie potrebné kroky.

Ak bude žiadosť úspešná, vrátime vám celú sumu zníženú o právne poplatky.

Z dôvodu premlčacej doby je trvanie akejkoľvek splátky obmedzené na 3 roky. Z tohto dôvodu nie je možné uplatniť nárok na úhradu mýta spred roku 2017, pokiaľ predtým nebola vznesená námietka. U platieb uskutočnených v roku 2017 uplynie konečný termín na vrátenie žiadosti 31. decembra 2020.


V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte zástupcov VIALTIS s.r.o.