e-TOLL nahrádza systém viaTOLL v Poľsku

Od 1. júna tohto roku Poľsko nahradí systém viaTOLL systémom e-TOLL, novým mýtnym systémom pre nákladné vozidlá > 3,5 t a autobusy založené na satelitnej technológii. Konečný dátum vyradenia systému viaTOLL bude oznámený v blízkej budúcnosti a dôjdek nemu najneskôr 30. septembra 2021.

Čo to znamená pre zákazníkov spoločnosti VIALTIS jazdiacich v Poľsku?

Svoje zariadenie viaBox môžete naďalej používať až do 30. septembra.
Pracujeme na vhodnej náhrade za viaBox. Naša zákaznícka podpora vás bude čoskoro kontaktovať a podporí vás včas v súvislosti s touto zmenou.

Ďalšie informácie o e-TOLL nájdete na www.etoll.gov.pl/sk/.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese sales@vialtis.com.